M&N Hakkında

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikamız

M&N Mimarlık A.Ş olarak Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikamız;

  • Mimarlık,İçmimarlık,Mühendislik, müteahhitlik, taahhüt operasyon-hizmet projelerimizde, teknolojinin en yeni olanaklarından yararlanarak, ulusal ve uluslararası standartlara, ulusal ve Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun ve güvenli olan projeler tasarlamak ve geliştirmek, yapım faaliyetleri ile uygulamaya dönüştürmek,
  • Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
  • Taşeronlarımız ve tedarikçilerimiz ile işbirliği içinde çalışmak ve sisteme uyumlarını sağlayarak sürekli gelişmelerine yardımcı olmak,
  • Sektörümüzdeki kurum ve kuruluşlar ile sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde olmak, ortak çalışmalara katılmak,
  • Faaliyetlerimiz için gerekli kaynak ihtiyaçlarını belirlemek ve geliştirmek, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli olanakları sağlayarak her seviyede yapıcı katılımlarını sağlamak ve Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini arttırmak,
  • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni, Kalite, Çevre ve İş Güvenliği / Sağlık standartlarını yerine getirecek şekilde projelerimizde ve hizmet verdiğimiz operasyonların tüm aşamalarında sürekli geliştirmek; yasal gereklilikleri ile birlikte uygulayarak kaliteyi sunmak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve çevreyi korumaktır.